W dniu 8 kwietnia uczniowie klasy 6 a wraz z opiekunami p. Małgorzatą Król-Momot
i p. Mateuszem Dąbrowskim udali się na wycieczkę do Warszawy. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego, upamiętniającego jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Młodzież uczestniczyła w lekcji muzealnej, której tematem była Konspiracja i Mały Sabotaż. Prowadzący zajęcia przybliżyli uczniom najważniejsze fakty dotyczące okresu okupacji i odkryli różnorodne sposoby walki Polaków z wrogiem. Uczniowie dowiedzieli się m.in czym było i jak funkcjonowało Polskie Państwo Podziemne, kim byli konspiratorzy – jakie zadania wykonywali, jak radzili sobie
z niebezpieczeństwem i jak ukrywali swoją pracę. Mieliśmy także kilka zadań do wykonania, ale z największym zainteresowaniem oglądaliśmy ekspozycję Muzeum. Wrażenie zrobił na nas model samolotu skonstruowany na wzór modelu biorącego udział w Powstaniu Warszawskim. Czytaliśmy niektóre z listów jakie pisali powstańcy do swoich bliskich. Mogliśmy zobaczyć jak wyglądały mundury noszone przez powstańców, oraz opaski na ich rękach. Było to dla nas niesamowite spotkanie z historią. Nie udało nam się zwiedzić całego Muzeum, ale mamy nadzieję, że jeszcze tam wrócimy i zobaczymy  całą ekspozycję. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia tego niesamowitego miejsca i przeniesienia się
w czasie do roku 1944. Emocje po wizycie w Muzeum Powstania Warszawskiego pozwolił wyciszyć spacer po Łazienkach Królewskich, letniej rezydencji króla Stanisława Augusta, konesera sztuki. Tam również uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej pt. Powstanie listopadowe. Dowiedzieliśmy się dlaczego właśnie w Łazienkach rozpoczęło się powstanie? Jak wyglądały jego pierwsze godziny? Zastanowiliśmy się nad przyczynami upadku zrywu, poznaliśmy też jego skutki. Wędrówka po Łazienkach Królewskich w wiosennym słońcu była również okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą a szczególnie z oswojonymi wiewiórkami. Bardzo dziękujemy naszym oddanym Rodzicom, którzy pomogli zorganizować nam tak wartościową wycieczkę i tym samym przyczyniają się do podniesienia naszej świadomości patriotycznej.