Dnia 8 stycznia 2017 r., w niedzielę Chrztu Pańskiego po raz pierwszy w tym roku kalendarzowym zebrali się trzecioklasiści ze swymi rodzicami w kaplicy szkolnej i urszulańskiej. Dziękowali za dar chrztu św. starając się wejść w tajemnicę miłości Boga przychodzącego do każdego człowieka. Podczas katechezy dzieci wpatrywały się w cud przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone natomiast ich rodzice zatrzymali się na temacie bliskości z dzieckiem i zaufaniu. Następne spotkanie odbędzie się 12 lutego.