Dzisiejszy poranek w naszej szkole rozpoczął się od ważnego wydarzenia. Po modlitwie porannej Rada Samorządu Uczniowskiego przekazała klucz uczniom wybranym do Rady Samorządu na kolejny rok szkolny. Wydarzenie to ma wymiar bardzo symboliczny, ponieważ przekazany złoty klucz jest znakiem mądrości, rozwagi i odpowiedzialności za powierzone zadania. Adam Błazik z klasy 5b w imieniu nowo wybranej Rady samorządu Uczniowskiego odczytał tekst ślubowania, w którym uczniowie zobowiązali się do sumiennego wypełniania swoich obowiązków dla dobra całej społeczności
szkolnej. Życzymy im dużo siły, zapału i odwagi przy realizacji swoich pomysłów.