Dnia 26 grudnia 2014 r., już kolejny raz grupa dzieci z naszej szkoły – kolędników misyjnych, nawiedziła mieszkańców parafii Nawrócenia św. Pawła z Lublinie. Podczas Eucharystii zostaliśmy bardzo serdecznie przywitani przez Ks. Proboszcza Jana Karasia i obdarowani specjalnym błogosławieństwem kolędniczym.
Odwiedzając mieszkańców ul. Narutowicza, Chopina i Konopnickiej dzieci dzieliły się radością Bożego Narodzenia. W tym roku w ramach projektu Papieskiego Dzieła Misyjnego wspierały dzieci indyjskie. To dla nich podjęli trud kolędowania. Mali misjonarze kolędowali w czterech grupach pod opieka sióstr urszulanek i rodziców. Za zaangażowanie dziękujemy szczególnie Państwu Iwaszko i Pani Putowskiej oraz dzieciom najmłodszym z klas pierwszych.