S. Urszula Kupczyk – animator koła misyjnego w naszej szkole, zakończyła z małymi misjonarzami kolejny, już jedenasty rok pracy koła misyjnego. Działo się dużo! Wiele cotygodniowych spotkań, akcji, wyjść, konkursów… Wszystko „na większą chwałę Bożą i dla zbawienia” dusz jak mawiała założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek św. Aniela Merici. Ostatnie spotkania w szkolnej kaplicy były dziękczynieniem Bogu  i sobie nawzajem. Dzieci otrzymały piękne dyplomy, a potem już tylko lody w „Bosko”.