W dniu dzisiejszym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły udali się do auli Caritas. Korzystając z zaproszenia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, delegacja szkoły wzięła udział w niezwykłym koncercie, którego głównymi bohaterami byli uczniowie lubelskich placówek z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, głównie z ograniczeniami w zakresie porozumiewania się. Wzruszające występy pozwoliły uświadomić szerokiej publiczności, że dzięki pomocom do alternatywnej komunikacji dzieci z ograniczeniami w zakresie porozumiewania się mają taką samą szansę jak wszyscy wyrażać swoje zdanie, oczekiwania i emocje. Koncert zorganizowany był z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Świadomości AAC „Komunikacja bez barier”. Dziękujemy za zaproszenie!