Dnia 2 kwietnia 2014 r. w naszej szkole gościliśmy orkiestrę dętą z parafii pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Szastarce. Przyjechali oni do nas wraz ze swoim opiekunem, proboszczem parafii, ks. Andrzejem Arbaczewskim. Podczas koncertu można było usłyszeć zarówno utwory religijne, (m.in. „Barkę”, „Abba Ojcze” kojarzone z Janem Pawłem II), patriotyczne, jak i rozrywkowe. Najwięcej emocji wśród uczniów wzbudziło wykonanie utworu „Skrzydlate ręce” z repertuaru zespołu Enej. Po występie członkowie orkiestry zaprezentowali instrumenty, na których grają.
Parafialna orkiestra gromadzi dzieci i młodzież z okolicznych miejscowości i liczy 30 osób, w większości uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Kraśniku.