PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w związku z przypadającym w 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei, ogłaszają konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Wybieram kolej,
bo dbam o środowisko”.
Celem konkursu jest m.in. promowanie transportu kolejowego jako przyjaznego środowisku środka transportu oraz zwiększanie świadomości ekologicznej
w społeczeństwie
od najmłodszych pokoleń w zakresie wyboru przyjaznych środowisku form podróżowania.

Plakat konkursowy:
https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/Plakatkonkursowy.pdf
Regulamin:
https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/Regulamin_konkursu_dla_uczniow_szkol_podstawowych_Wybieram_kolej__bo_dba….pdf

Prace należy składać u p. Iwony Jagły-Izdebskiej do 5.01.2022 (można zostawić na portierni szkoły).

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!