8 września, chętni uczniowie z klas siódmych i ósmych, którzy zapisali się w poprzednim roku szkolnym, dzisiaj pisali konkurs z geografii Geo-Planeta PLUS. Zadania konkursowe wymagały od uczniów dokładnej znajomości geografii i przyrody polskich pojezierzy i nizin środkowopolskich. Życzymy uczniom najlepszych wyników.