Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie zaprasza uczniów klas
IV-VIII szkół podstawowych z województwa lubelskiego do udziału w Wojewódzkim konkursie dla młodych konsumentów „Kupuję-Decyduję”.

Cele konkursu:
• kształtowanie i promowanie właściwych nawyków konsumenckich,
• uświadamianie wagi naszych codziennych wyborów jako konsumentów,
• uświadamianie wpływu tych wyborów na nasze życie i stan naszej planety,
• kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
• pobudzanie kreatywności i ciekawości uczniów,
• kształcenie kompetencji kluczowych.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie filmu prezentującego odpowiedzialne i przemyślane wybory konsumenckie, mające wpływ na nasze życie i stan naszej planety.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie – prace konkursowe należy składać do 10.04.2022 do p. Iwony Jagły-Izdebskiej lub p. Bożeny Szypuły. Zapraszamy także do konsultacji w sprawie przygotowania prac konkursowych – tematyka, koncepcja, kompozycja filmu, montaż itd. (przez dziennik elektroniczny).

Szczegóły: https://www.lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-pozostale/13008,Wojewodzki-konkurs-dla-mlodych-konsumentow-quotKupuje-Decydujequot.html