Zachęcamy do udziału w szkolnym konkursie literacko-plastycznym: „Podróże po Europie”
Organizatorzy: Nauczyciele języków obcych
Konkurs odbędzie się z podziałem na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas 1-3 oraz uczniowie klas 4-8

Zasady konkursu:
Uczniowie przygotowują na kartonie o formacie A3 komiks o wymyślonej bądź prawdziwej przygodzie/sytuacji związanej z podróżowaniem po Europie. Komiks powinien zawierać minimalnie 9 okienek wraz z dialogami, opisami w języku angielskim (klasy 1-6) lub j. hiszpańskim/niemieckim (klasy 7,8). Technika pracy dowolna.
Prosimy o dostarczenie prac konkursowych do 20 września 2022 r. do swojego nauczyciela języka obcego.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w dn. 26 września 2022 r.

Kryteria oceny:
• Komisja konkursowa dokonywać będzie oceny wg następujących kryteriów:
– poprawność językowa ( 0-5 pkt),
– ciekawe ujęcie tematu (0-5 pkt),
– bogactwo jezykowe (uwzględniając wiek uczniów) (0-5 pkt),
– walory artystyczne, estetyka wykonania (0-5pkt).
Maksymalnie uczestnicy mogą uzyskać 20 punktów.

Nagrody:
Komisja konkursowa nagrodzi autorów 3 najlepszych komiksów w każdej z kategorii wiekowych. Przyznane zostaną również po 3 wyróżnienia w obu kategoriach. Nagrodzeni uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.