Pięcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w V edycji konkursu plastycznego „LUBLIN. MIASTO Z LEGEND.” Wydarzenie to miało formę warsztatów i odbyło
się stacjonarnie w MDK nr 2 w Lublinie. Z kl. 1a była to Aniela Garbala,
z kl. 3b: Urszula Ciszewska i Hanna Ziętara, a z kl. 4a Maja Kotlarz oraz Karolina Polak. Uczniowie nasi zostali zapoznani z legendami lubelskimi, a następnie wykonali pracę plastyczną, która przybrała formę witrażu. Nauka została połączona z praktyką, efektem czego były piękne prace. Dziękujemy naszym uczennicom za aktywny udział! O wynikach i wystawie poinformujemy!