Dobiegła końca runda październikowa wewnątrzszkolnego konkursu „Matematyka w geografii”. W tej rundzie czekały na uczestników zadania związane ze skalą oraz kilka informacji o granicy Polski oraz Australii.

Laureatami rundy październikowej zostali:
– Piotr Borkowski kl. 7b,
– Bartosz Lipski kl. 7a.

Serdecznie gratulujemy! Od razu również zapraszamy wszystkich uczniów z klas 5-8 na rundę listopadową. Zadania zostaną opublikowane do końca tygodnia na stronie internetowej szkoły.

Koordynatorzy konkursu: M. Muszyńska, J. Chocyk.