W klasach I-III odbył się pierwszy etap XXII edycja konkursu
pod hasłem – Misjonarze budowniczymi pokoju. Pierwsze miejsce w kategorii plastycznej
otrzymała Zofia Stachowicz z klasy II a i w kategorii literackiej Urszula Ciszewska z klasy III b. Obie prace zostały przesłane do Warszawy, gdzie zostaną poddane ocenie w konkursie ogólnopolskim. Wszystkim, którzy wzięli udział i zdobyli miejsca drugie, trzecie
oraz wyróżnienia serdecznie gratulujemy.