Szkoła Sióstr Urszulanek UR w Lublinie zaprasza uczniów
klas 1 – 6 do udziału w urszulańskim konkursie plastycznym

„Komiks św. Anieli”

Cele konkursu:

 • Przybliżenie postaci Świętej Anieli
 • Rozwijanie twórczości, kreatywności i pomysłowości uczniów
 • Wzmacnianie wiary we własne możliwości
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 • Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorzy:
  s. Małgorzata Niemiec
  s. Lidia Olszówka

 Adresaci konkursu: uczniowie klas 1-6

 1. Warunki uczestnictwa: zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie komiksu związanego z tematem konkursu
 2. Technika: dowolna, format prac A4 lub A3, płaskie
 3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematem, walory artystyczne, oryginalność, samodzielność wykonania, zgodność z Regulaminem

  Termin składania prac: do 03.02.2023 r.

 4. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.
 5. Jury przyzna trzy miejsca I, II i III. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przekazane w czasie porannej modlitwy. Pozostali Uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy podziękowania za udział w konkursie.
 6. Lista nagrodzonych osób zostanie podana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej  Sióstr Urszulanek w Lublinie  https://www.urszulanki.lublin.eu/

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!!