Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Piękno Dziecka” został rozstrzygnięty!
Przedstawiamy Państwu wyniki III edycji zatytułowanej „Dziedzictwo cywilizacyjne Europy-
moja podróż”. Napłynęło 164 prace! Wszystkim młodym twórcom dziękujemy! Ich prace są
piękne, oryginalne, wykonane różnorodnymi technikami plastycznymi.
Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw
Dziecka, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wojewódzka Bibliotek Pedagogiczna im. KEN
oraz Wydział Artystyczny UMCS.

Komisja konkursowa, miała niełatwe zadanie w wyborze prac zwycięskich.
Pracowała w składzie:
– dr hab. Agnieszka Zawadzka – Instytut Sztuk Pięknych UMCS – Katedra Grafiki Warsztatowej
– mgr Renata Szuryga – instruktor sztuk plastycznych w Miejskim Ośrodku Kultury – Świdnik
– mgr Joanna Tarasiewicz – kierownik Działu Wspomagania i Promocji Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie
– mgr Natalia Prokopiak-Latosińska – nauczyciel zajęć plastycznych w MDK „Pod Akacją”
– mgr Joanna Frydrych-Staszczak – koordynator konkursu, nauczyciel plastyki w SPSUUR
Lublin,
– mgr Małgorzata Szponar – koordynator konkursu, nauczyciel bibliotekarz w SPSUUR Lublin.

Komisja konkursowa pracowała zdalnie i stacjonarnie. W ocenie prac konkursowych ważna
była: pomysłowość graficzna, oryginalne ujęcie tematu, powiązanie koncepcji plastycznej
z tematem konkursu, estetyka i samodzielność wykonania pracy plastycznej.
Komisja przyznała tytuł LAUREATA 28 uczestnikom konkursu –
WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „Piękno Dziecka” – Lista laureatów

Bardzo dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy podjęli trud wykonania oryginalnych
i niepowtarzalnych dzieł. Dziękujemy również Rodzicom i Nauczycielom, którzy
motywowali swoich podopiecznych do stworzenia kreatywnych prac.

ZDJĘCIA PRAC LAUREATÓW

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się 30.05.2023r.,
we wtorek o godz. 10.00 w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek Unii
Rzymskiej w Lublinie, przy ul. Narutowicza 8.
Serdecznie zapraszamy laureatów wraz z opiekunami!
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia do 26.05.2023 do godz. 15.00 na adres
j.frydrych@urszulanki.lublin.eu
Do zobaczenia!

Dziękujemy Naszym Sponsorom za ufundowanie nagród!
– Ministerstwo Edukacji i Nauki
– Rada Rodziców SP Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie