Z okazji X Tygodnia Wychowania zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Budujmy więzi”.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas 1-3 oraz klas 4-8. Każdy z uczestników konkursu przygotowuje jedną indywidualną pracę, która powinna być wykonana w formacie A3 lub A4 w dowolnej technice graficznej lub malarskiej. Praca powinna nawiązywać do hasła tegorocznego Tygodnia Wychowania „Budujmy więzi”. Oceniana będzie pomysłowość, kreatywność oraz interpretacja tematu. Prace należy składać do 21  września do gabinetu psychologiczno-pedagogicznego.

Zachęcamy do udziału!