W związku ze zbliżającą się kanonizacją Jana Pawła II serdecznie zapraszamy uczniów klas I – III wraz z Rodzicami do udziału w konkursie plastycznym pt.: „Jan Paweł II”. Celem tego konkursu jest bliższe poznanie i zainteresowanie najmłodszego pokolenia postacią tego wielkiego Polaka, oraz miłe i twórcze spędzenie czasu w gronie rodzinnym. Zachęcamy by prace plastyczne wykonać wspólnie, każdy na miarę swoich możliwości.
Format pracy: A3 poziomo,
Technika: dowolna, płaska.
Podczas oceniania będą brane pod uwagę:
Oryginalność i pomysłowość pracy, estetyka jej wykonania, obecność elementów świadczących o wykonaniu pracy przez dziecko.
Prosimy by pracy plastycznej nadać tytuł.
Prace zostaną nagrodzone w odrębnych kategoriach:
• Klasy I
• Klasy II
• Klasy III
Nagrodzone prace będą stanowiły dekoracje korytarza na I piętrze, pozostałe zostaną umieszczone na okolicznościowej wystawie. Oczywiście dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Prosimy, by każda praca została opatrzona metryczką zawierającą: Tytuł pracy, imię i nazwisko ucznia, klasę, osoby, z którymi była wykonana praca.
Termin składania prac mija 24 kwietnia.
Prace prosimy składać do wychowawców klas.