Drodzy uczniowie klas 1-8! Zapraszamy każdego chętnego do wykonania pracy plastycznej.

Tak niewiele, a do wygrania tak wiele! Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej (plakat, rysunek) na temat „Jestem Ekobohaterem”, która obrazuje, w jaki sposób dzieci czy młodzież dbają o środowisko. Prace plastyczne muszą być dwuwymiarowe (płaskie, pozbawione elementów przestrzennych, wykonane horyzontalnie w poziomie). Jeśli praca ucznia z naszej szkoły znajdzie się wśród 40 najlepszych prac, wyłonionych przez jury, przechodzimy do II etapu konkursu.  W II etapie odbędzie się głosowanie internautów, którzy wyłonią 20 Zwycięzców Konkursu.

Każdy ze Zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę główną w wysokości 20.000  na sfinansowanie potrzebnych dla Szkoły elementów wyposażenia służących uczniom w nauce, z zastrzeżeniem, że część środków pieniężnych Szkoła przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych związanych z ekologią, w tym np. mikroskopów, zestawów preparatów mikroskopowych, tablic dydaktycznych o tematyce ekologicznej, dotyczącej np. recyklingu, bioróżnorodności, multimedialnych atlasów przyrodniczych, filmów DVD związanych z ekologią.

Wszelkich informacji i pomocy w wykonaniu pracy plastycznej udziela p. Joanna Frydrych-Staszczak. Zawsze trzeba próbować! Twórzmy!

Regulamin konkursu:
https://firma.kaufland.pl/odpowiedzialnosc/nauka-z-klasa.html