Fundacja Warszawski Instytut Bankowości wraz z partnerem Bankiem Pekao S.A. zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas 4-8) do udziału w konkursie edukacyjnym „Świat Młodego Przedsiębiorcy”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Przygody przedsiębiorczego Dżeka”.

Zadanie uczestnika polega na:
– rozwiązaniu krzyżówki,
– wskazaniu hasła,
– wykonaniu zadania dodatkowego (przedstawieniu znaczenia hasła dowolną
techniką graficzną/plastyczną/zdjęciową, format prac nie może przekraczać A4).

Nagrody: Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe: 1. 700 zł, 2. 500 zł, 3. 300 zł, 4. 200 zł, 5. 150 zł.

Konkurs trwa od 20.10.2022r. do 10.11.2022r.

Krzyżówka jest udostępniona na stronie konkursowej: www.przedsiebiorczydzek.pl w wersji do pobrania.
Prace należy składać do 4.11.2022 do p. Iwona Jagły-Izdebskiej lub p. Bożeny Szypuły.