Już kolejny rok klasy trzecie poznają Patronkę szkoły św. Urszulę. Po powtórkowej katechezie, przyszedł czas, by Jej piękno ukazać w konkursie plastycznym.
Prace są bardzo ciekawe.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy .