Drodzy Uczniowie klas 7 i 8!
Zapowiadane konkursy z chemii i fizyki startują już w tym miesiącu!
Odkurzcie swoje MS Teamsy, bo tam właśnie odbywać się będą zawody wiedzy (20 minut, 20 pytań).
Pierwszy konkurs – już 21.09.2021, chemia o godz. 18.00, fizyka o godz. 18.30.
Zgłoszenia przyjmuje p. I. Jagła – Izdebska do poniedziałku 20.09.2021 do godziny 14.00.
Dla uczestników zostaną utworzone grupy na Teamsie – klasy 7: „20-chemia-7” i „20-fizyka-7”, klasy 8: „20-chemia-8” i „20-fizyka-8”.

Nagroda za dobry wynik – przede wszystkim własna satysfakcja, radość z dobrze wykonanego zadania, pochwała nauczyciela i oczywiście, w zależności od osiągniętego rezultatu, okrągła 5 lub jeszcze bardziej okrągła 6 w dzienniku!

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału!
Życzymy sukcesów i dobrej zabawy!
Informacje dotyczące kolejnych konkursów będą pojawiać się na stronie szkoły po 15-tym dniu każdego miesiąca.