Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty i Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli- matematyka

Maria Wilczewska
Adam Staniszewski
Dominik Gach
John Roberts-Meier