Zapraszamy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022.

Dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej są organizowane następujące konkursy przedmiotowe:
– polonistyczny,
– matematyczny,
– historyczny,
– języka angielskiego,
– języka niemieckiego,
– języka francuskiego,
– języka hiszpańskiego,
– języka rosyjskiego,
– geograficzny,
– biologiczny,
– chemiczny,
– fizyczny.

Prosimy o zapoznanie się z:
„Regulaminem konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2021/2022”.

zakresem wymagań na poszczególnych etapach konkursów,

wzorami dokumentów,

terminami eliminacji.