Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Poniżej znajduje się link do strony, na której ukazały się konieczne informacje dotyczące konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII:

https://lscdn.pl/pl/konkursy/konkursy-przedmiotowe/13514,Regulamin-konkursow-przedmiotowych-dla-uczniow-szkol-podstawowych-wojewodztwa-lu.html

Poniżej znajdują się również dokumenty, by ułatwić zapoznanie się z nimi:

Regulamin
Terminarz eliminacji
Zakres wymagań
dokumenty

Udział uczniów w konkursach jest dobrowolny. Ze względów organizacyjnych proszę, by Uczniowie zgłaszali do nauczycieli chęć uczestnictwa w konkursie przedmiotowym do dnia 03 października 2022.

Przed przystąpieniem do konkursu, Uczniowie muszą dostarczyć do sekretariatu szkoły pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty (załącznik nr 2 Wzór nr 2)

Życzę powodzenia Państwa dzieciom na konkursach, a Uczniom wielu sukcesów!

s. Arleta Duszyńska