Dziś w naszej szkole odbyły się konsultacje dla rodziców. Był to ostatni moment przed przerwą świąteczną, aby dłużej porozmawiać z wychowawcami klas oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów. Wielkimi krokami zbliża się koniec pierwszego semestru, dlatego bezpośrednia wymiana informacji o dziecku jest bardzo potrzebna.