W dniu dzisiejszym po godzinie 16-tej rozpoczęły się konsultacje dla rodziców uczniów klas pierwszych prowadzone przez panią logopedę Katarzynę Opokę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Lublinie. Rodzice mogli omówić wyniki przeprowadzonej wcześniej w szkole diagnozy logopedycznej oraz otrzymać konkretne wskazówki do pracy z dzieckiem, które wspierają rozwój mowy oraz rozwijają umiejętności artykulacyjne. Cieszy nas fakt, iż wielu rodziców skorzystało z tej możliwości. Dziękujemy p. Katarzynie za współpracę.