Konwersacje w języku angielskim są równie ważne jak czytanie i pisanie w tym języku. Dlatego też od drugiego semestru uczniowie klas V-VIII mieli możliwość uczestniczenia w cyklicznych zajęciach z native speakerem języka angielskiego.  Głównym zadaniem Andrew było wsparcie uczniów w przełamaniu bariery językowej, a także udoskonaleniu ich umiejętności konwersacyjnych.

Dzisiaj odbyły się ostatnie zajęcia z Andrew. Podczas zajęć Andrew przygotowywał dla naszych uczniów liczne gry i zabawy językowe utrwalające poznane dotychczas słownictwo oraz gramatykę. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w rozmowach, grach i zabawach oraz z zapałem pracowali w grupach.

Mamy nadzieję, że zajęcia z Andrew będą kontynuowane po wakacjach. A tymczasem nasi uczniowie mogą wykorzystać zdobyte umiejętności językowe podczas wakacyjnych zagranicznych podróży.