Miło nam poinformować, iż prowadzony w ubiegłym roku szkolnym międzynarodowy projekt eTwinning „Let’s celebrate” został odznaczony Krajową Odznaką Jakości.
Poprzez różnorodne działania projektowe uczniowie obecnych klas ósmych z grup C, D oraz uczestnicy projektu ze szkoły w Lucon we Francji mieli okazję zaprezentować swoje tradycje i zwyczaje świąteczne, poznać kulturę kraju partnerskiego i porównać ją ze swoją. Wydarzeniem podsumowującym projekt było wspólne zaplanowanie i zorganizowanie szkolnych obchodów Dnia Europy.
Krajowa Odznaka eTwinning przyznawana jest wyróżniającym się projektom, by pokazać, że projekt osiągnął w swoim kraju określony poziom jakości. Kryteria jej przyznawania to:
– innowacja pedagogiczna,
– integracja z programem nauczania,
– współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi,
– wykorzystanie technologii,
– rezultaty, wpływ i dokumentacja.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w projekt!