Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych klasa 8A przygotowała prezentację multimedialną pt. „Przez krzyż do chwały”.
Celem tego montażu słowno-muzycznego było ukazanie znaczenia krzyża jako znaku zbawienia, przygotowanie do owocnego przeżycia Świąt Wielkanocnych oraz kształtowanie postawy radości i nadziei chrześcijańskiej, płynącej z faktu zmartwychwstania Chrystusa.