Dnia 13 maja 2014 r., w ramach zajęć tematycznych o książce uczniowie klasy 3b wybrali się do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Uczestniczyli w lekcji bibliotecznej Książka dawniej i dziś zapoznając się z podstawowymi pojęciami z historii książki oraz sposobami wydawania jej od starożytnego Egiptu po współczesność. Zajęcia były połączone ze zwiedzaniem najważniejszych miejsc w bibliotece.