Podsumowaniem zajęć o teatrze w klasie 2B było wystawienie przedstawienia lalkowego. Uczniowie samodzielnie przygotowali kukiełki, rozdzielili dla siebie role oraz wybrali fragment bajki pt. „Kopciuszek”. Podczas prezentacji każda grupa zaprezentowała efekty swojej pracy. Uczniowie brawami docenili całokształt aktywności koleżanek i kolegów
z innych grup oraz dokonali podsumowania własnej pracy.