Uczniowie klasy 3a, razem z wychowawczynią odwiedzili dziś bibliotekę szkolną. Poszukiwali informacji na temat regionów Polski. Po zebraniu odpowiednich materiałów, podzieleni na grupy, rozpoczęli pracę. Zadaniem każdej z grup było stworzenie lapbooka. Skoro lapbook jest książką (w znaczeniu dosłownym jest to „książka na kolanie”), to każda z nich miała swój tytuł, treść oraz obrazki, a dotyczyły one takich regionów Polski jak: Pomorze, Mazowsze oraz Małopolska. W lapbookach znalazły się informacje o najważniejszych miastach regionu, ciekawostki przyrodnicze i historyczne, a nawet charakterystyka tradycyjnych strojów regionalnych.

Okazało się, że była to bardzo atrakcyjna forma nauki, która rozwija różne umiejętności, uczy organizacji pracy, cierpliwości, kreatywności. A co najważniejsze porządkuje i pogłębia wiedzę. Dzisiejsza wizyta w bibliotece była doskonałą lekcją geografii.