sdr

Podczas lekcji biologii uczniowie z klasy 8b przybliżyli swoim koleżankom i kolegom tematykę związaną z najbardziej niebezpiecznymi uzależnieniami. Prezentację multimedialną oparli o aktualny stan wiedzy na temat zagrożeń, z którymi może spotkać się młody człowiek. Przestrzegali przed zgubnymi w skutkach współczesnymi nałogami, a także zaproponowali sposoby profilaktyki, jak być odpowiedzialnym za swoje życie wolnym człowiekiem. Podczas wystąpienia zademonstrowali także gogle symulujące odurzenia narkotykami, alkoholem i dopalaczami. Bardzo dziękujemy Staszkowi, Tymkowi, Mateuszowi i Piotrkowi za zrealizowanie ciekawych zajęć, a także za profesjonalne pomoce związane z tematyką lekcji.