money, finance, bills, bank, notes, buy, cash, credit, currency, heap, investment, pay, savings, taxes, 100, purse, wallet

Dzisiaj uczniowie klasy 8a uczestniczyli w kolejnych zajęciach ekonomicznych. Tym razem były to zajęcia interdyscyplinarne łączące ekonomię z takimi dziedzinami wiedzy jak: chemia, biologia, geografia, język angielski czy matematyka. Staramy się, aby nasi uczniowie rozwijali nie tylko swoje pasje i umiejętności dotyczące konkretnych szkolnych przedmiotów, ale także dostrzegali uniwersalność nabywanej wiedzy i umieli ją wykorzystać w praktyce. To szczególnie ważne w przypadku ekonomii i operowania własnymi pieniędzmi.