Lekcje biblioteczne przeprowadzone w I semestrze roku szkolnego 2013/2014:

Kl. 1a i 1b Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej.
Kl. 1a i 1b W świecie wierszy Juliana Tuwima.
Kl. 2a i 2b W świecie wierszy Juliana Tuwima.
Kl. 3a i 3b W świecie wierszy Juliana Tuwima.
Kl. 4a i 4b Biblioteka ośrodkiem informacji naukowej.
Kl. 4a i 4b Projekcja i omówienie filmu „Gutenberg i druk”.
Kl. 4a i 4b Julian Tuwim – opowieść o poecie.
Kl. 4a i 4b W świecie wierszy Juliana Tuwima.
Kl. 4a i 4b Tuwim – znany i lubiany. Scenariusz inscenizacji.
Kl. 5a i 5b Biblioteka ośrodkiem informacji naukowej.
Kl. 5a i 5b Julian Tuwim – opowieść o poecie.
Kl. 6a i 6b Biblioteka ośrodkiem informacji naukowej.
Kl. 6a i 6b Twórczość Juliana Tuwima.
Kl. 6b Dlaczego warto czytać książki? Nasze zainteresowania czytelnicze.