Dziś klasa 7B uczestniczyła w zajęciach LFN dotyczących monitorowania stanu naszego zdrowia.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się, które z badań podstawowych zaliczamy do tzw. profilaktyki zdrowotnej, czyli: morfologia krwi, biochemia oraz OB, a także badanie ogólne moczu. W trakcie zajęć mogli samodzielnie i w parach wykonać laboratoryjne oznaczenia glukozy, białek (albumin) i cholesterolu. Wspólnie odpowiedzieli na ważne dla każdego z nas pytania:
Czym dla zdrowia są węglowodany, białka i tłuszcze, jaka jest ich rola w organizmie człowieka? Jakie badania okresowe warto wykonywać, aby mieć pewność, że z naszym zdrowiem jest wszystko w porządku?