1.09.2022 ruszył program „Lubelskie wspiera uzdolnionych”. Zakłada on przyznanie w bieżącym roku szkolnym 579 stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym (w tym 200 stypendiów dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych).
Stypendium zostanie przyznane na okres 10 miesięcy, od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wyniesie 3 500 PLN, tj. 350 zł miesięcznie.
Szczegóły na stronie: https://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/lubelskie-wspiera-uzdolnionych/
Regulamin: https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/regulamin-programu-stypendialnego-lwu.pdf
Wykaz konkursów branych pod uwagę: https://umwl.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/3-wykaz-konkursow-lwu.pdf
Termin składania wniosków – do 16.09.2022.