Dnia 9 lutego 2016 r. uczniowie klasy 3a odwiedzili Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie. Dzieci wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt. Moja mała ojczyzna – Lublin w legendzie i podaniu. Zajęcia zostały przygotowane w oparciu o prezentację multimedialną, uzupełnianą komentarzem słownym. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie oraz poznać nowe legendy, wśród których znalazły się: Legenda o nazwie Lublina, O tajemniczym skarbie, O herbie, Sen Leszka Czarnego, Jan Boczarski na młynie oraz O Czarciej Łapie. Doskonałym uzupełnieniem lekcji była projekcja filmu animowanego Legendy Lublina, przygotowanego przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie oraz uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 56. Dziękujemy panu Maciejowi Sztorcowi za przygotowanie ciekawej lekcji oraz za oprowadzenie nas po bibliotece.