Maj był dla klasy 1a miesiącem pełnym różnorodnych działań i doświadczeń. W tym miesiącu uczniowie uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce klasowej do Lasu Odkrywców. Dzieci miały okazję bliżej poznać przyrodę, a wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu przyczyniły się do integracji klasy i zacieśnienia więzi między uczniami. W maju klasa 1a rozpoczęła również pracę nad lekturą „Kapelusz Pani Wrony”. Dzieci czytały fragmenty książki, analizowały postacie i wydarzenia oraz wykonywały różnorodne zadania inspirowane tekstem. Z okazji majowych świąt narodowych uczniowie przygotowali też kącik tematyczny poświęcony Polsce. Przynieśli różne materiały: flagi, mapy, fotografie zabytków, a także książki o polskiej kulturze i historii. W ramach realizowanego projektu „Wirtualne podróże” uczniowie przygotowali również quiz wiedzy o Polsce. Opracowali pytania dotyczące polskiej historii, geografii, kultury oraz symboli narodowych. Następnie quiz został przeprowadzony w klasie, a dzieci miały okazję sprawdzić swoją wiedzę. Quiz cieszył się dużym zainteresowaniem i stał się świetną okazją do utrwalenia zdobytych informacji w formie zabawy. W ramach majowych zajęć klasa 1a przygotowała kalendarz przeżyć, w którym dzieci mogły zapisywać swoje codzienne przygody i wyjątkowe wydarzenia. Projekt ten miał na celu nie tylko rozwijanie umiejętności artystycznych, ale także utrwalenie pojęć związanych z czasem.

Ufamy, że wszystkie aktywności przyczynią się do wszechstronnego rozwoju uczniów. Jesteśmy przekonani, że wszystkie te inicjatywy wzbogaciły wiedzę dzieci, rozwinęły ich umiejętności artystyczne i społeczne oraz wzmocniły klasową więź.

Zapraszamy do oglądania galerii zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/1I_aUrrXNfgfxKwihYRRCVxXMhGoQzSOs?usp=sharing