Z radością witaliśmy urszulankę s. Barbarę Żabę na spotkaniach trzech grup koła misyjnego. Siostra Barbara pracuje w Peru-Limie. Trzy razy w tygodniu dojeżdża do wioski Pachacutec , jednej z najuboższych terenów Peru. Opowiedziała nam o szkole urszulańskiej w Limie, zarówno dla dzieci z rodzin bogatszych i biednych. Dla uczniów w Limie nagraliśmy nasze życzenia na 85 rocznicę założenia ich szkoły. W szkole, sposoby ubierani uczniów są podobne jak nasze. Wszędzie na mundurkach   widnieje znak SERVIAM. Natomiast stroje odświętne zadziwiają pomysłowością, kolorami i pięknem.
Siostra Barbara w kronice misyjnej napisała: „Jestem wzruszona Waszą mądrością i dobrocią, bo tylko mądre i dobre serce potrafi interesować się i działać na rzecz kogoś na drugim końcu świata. Dziękuję wam za spotkanie, za modlitwy i zaangażowanie misyjne”. My także Siostrze dziękujemy za czas nam poświęcony i za to, że Siostra dzieli się Jezusem z drugim człowiekiem daleko od domu rodzinnego, w skwarze i zimnie, w ubóstwie i w radosnych spotkaniach z ludźmi Ameryki Południowej.