W Dąbrowicy, w klasztorze Sióstr Misjonarek Maryi znajduje się  muzeum misyjne. Dzieci koła misyjnego z klas III podziwiały dzisiaj piękne eksponaty z całego świata, zgromadzone przez misjonarki. Jedna z sióstr opowiedziała im o swojej pracy misyjnej w Japonii. Czasem wielkiej radości było przebieranie się w stroje kontynentalne i gra na instrumentach muzycznych pochodzących z terenów misyjnych. Warto zobaczyć to miejsce, choćby po to, by podziwiać rzeczy wykonywane przez człowieka, które często są odbiciem piękna Boga.