Po raz piętnasty mali misjonarze naszej szkoły podziękowali Panu Bogu za formację misyjną i dobro, którym udało się obdarzyć potrzebujących. Wyrazem zaangażowania były dyplomy małego misjonarza, listy pochwalne i radosne spotkanie przy lodach. Dziękujemy sobie nawzajem. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę rodzin, które podejmują „Adopcję serca” dzieci z Senegalu opłacając im szkołę i potrzebne rzeczy, by mogły się uczyć. Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć.