Drugoklasiści na katechezie podjęli artystyczne zmagania przedstawienia Matki Bożej z różańcem.
Prace są piękne, staranne i nagrodzone. Zwycięzcom gratulujemy i dołączamy ich grupowe zdjęcia.