W świetlicy klas 1-3 uczniowie brali dzisiaj udział w zajęciach dotyczących mediacji rówieśniczych, metody rozwiązywania konfliktów, która cieszy się coraz większą popularnością. Jest formą sprawiedliwości naprawczej, koncentrującą się na naprawieniu i odbudowaniu relacji między stronami konfliktu. Uczestnicy zajęć mieli okazję dowiedzieć się, że mediacje rówieśnicze to szukanie satysfakcjonującego rozwiązania konfliktu między uczniami przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora. Zastanawialiśmy się wspólnie nad tym, jaki powinien być mediator rówieśniczy? Jeśli cieszysz się zaufaniem uczniów i nauczycieli, jesteś otwarty na ludzi, nie posługujesz się stereotypami w swoim postrzeganiu świata i szanujesz innych niezależnie od poglądów, jakie wyznają, a przede wszystkim rozwiązujesz konflikty bez przemocy, a swoją postawą reprezentujesz wartości respektowane przez szkołę, to jesteś odpowiednim kandydatem na mediatora rówieśniczego. Dzisiejsze zajęcia to dopiero początek zgłębiania wiedzy na temat mediacji rówieśniczych oraz kształtowania umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy i budowania dobrych relacji z innymi.