W dniu dzisiejszym – 4 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy i Nękaniu w Szkole, w tym nękaniu przy użyciu technik cyfrowych. Dzień ten został ustanowiony przez Konferencję Generalną UNESCO w listopadzie 2019 roku a jego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na fakt, że wszelkie formy przemocy w szkole stanowią naruszenie praw dzieci i młodzieży do edukacji, zdrowia oraz poczucia bezpieczeństwa. Konsekwencje przemocy i zastraszania w szkole w tym cybernękania są dalekosiężne. Obejmują dzieci i młodzież, która ma trudności z koncentracją na zajęciach, opuszczaniem zajęć, unikaniem zajęć szkolnych, trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym.
Niech ten dzień, będzie dla każdego z nas chwilą do refleksji i zadumy nad tym, co ja jako uczeń tej szkoły mogę zrobić dobrego. Jaki jest mój stosunek do kolegów i koleżanek? Czy biorę odpowiedzialność za swoje słowa, czyny, za moją aktywność w Internecie. W jaki sposób rozwiązuję konflikty, spory, czy umiem przepraszać? Niech ten dzień będzie okazją dla nas do tego aby odpowiedzieć sobie na te pytania. Każdy z nas chciałby czuć się dobrze i bezpiecznie w szkole.
Zachęcamy do zapoznania się ze specjalnie przygotowaną na tę okazję gazetką (przy czytelni). W ramach obchodów tego dnia w ciągu minionego tygodnia przeprowadzono w klasach różne zajęcia o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym. Mamy nadzieję, że pozwolą wzbudzić w nas wszystkich refleksję i motywację do troski o nasze wspólne dobro jakim jest poczucie bezpieczeństwa.
Pamiętajmy, że Ważna jest każda reakcja na przemoc. Nie bójmy się mówić, reagować, zgłaszać osobom do których czujemy zaufanie. Warto pamiętać również o ważnych telefonach, gdzie również możemy uzyskać pomoc:
Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli 800 080 222
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka- 800 12 12 12
Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania 0 800 120 226
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 0 801 120 002
Ogólnopolski Telefon Zaufania 0 801 199 990
Anonimowa policyjna linia specjalna 0 800 120 148
Razem Pokonać Przemoc , bezpłatna linia 0 800 559 975
Pomoc dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia w Internecie, bezpłatny nr 0 800 100 100
Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia psychologicznego, doświadczających i będących świadkami przemocy   116 111
Przydatne linki