Tolerancja to jedna z wartości, która w obecnych czasach jest tak samo cenna, co potrzebna. Dlatego od kilkudziesięciu już lat 16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto stworzone po to, by zwrócić uwagę większej liczby ludzi na problem nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu.
Data 16 listopada w przypadku tego święta nie jest przypadkowa. Tego dnia 1995 r. państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Dokument został przyjęty po zakończeniu Międzynarodowego Roku Tolerancji ustanowionego przez Zgromadzenie w 1993 r. z inicjatywy generalnej UNESCO.
Czym jest tolerancja? Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.
Pamiętajmy, jesteśmy różni, lecz równie ważni. Bycie tolerancyjnymi, odnoszenie się do drugiego człowieka z szacunkiem, nic nas nie kosztuje. Sprawia radość nie tylko nam, ale również osobom, które przebywają w naszym towarzystwie.