Dzień Ziemi to okazja do promowania na całym świecie zachowań proekologicznych
i podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Każdym obchodom towarzyszy inne hasło przewodnie. W 2022 roku brzmi ono Inwestujmy w naszą planetę. Ma ono zwrócić uwagę na konieczność gospodarczych zmian, które pomogłyby
w zahamowaniu kryzysu klimatycznego.

Uczniowie  klas siódmych przygotowali plakaty i prezentację przedstawiające zagrożenia dla naszej planety. Inwestujemy w wiedzę i świadomość ekologiczną – od tego należy zacząć zmiany w kierunku ratowania Ziemi.

Pozyskane sadzonki drzew, zostaną zasadzone przez uczniów, za kilka lat przyczynią się do poprawy jakości powietrza w naszym regionie.

https://view.genial.ly/6251dbfe009c5300110b9e59/presentation-ocean-presentation 

Natomiast uczniowie w świetlicy klas pierwszych przygotowywali w grupach plakaty, które miały promować dbanie o naszą planetę. I oczywiście drugą częścią zajęć była prezentacja swoich prac na forum.