Z wielką radością informujemy o wynikach 50 Międzynarodowego Konkursu Plastycznego. Jest to prestiżowy konkurs, w którym biorą udział dzieci z całego świata. W tym roku nadesłano 14 319! prac z całego świata, w tym aż 2995 z Polski. Oznacza to, że co piąta praca pochodziła z Polski. Jury uhonorowało 129 prac z naszego kraju. Patronat, jak co roku objął, Pentel Poland Sp. z o. o. –  fundator nagród. Opiekunami konkursu byli: Minister Spraw Zagranicznych Japonii, Minister Sztuki, Edukacji, Sportu, Nauki i Technologii oraz Japońska Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki. Cieszymy się, że po 8 miesiącach nadeszły z Japonii bardzo dobre wyniki!  Wśród nagrodzonych znalazła się Zofia Ruszkowska! Jej piękna praca została doceniona! Gratulujemy pomysłu, kreatywności i wizji plastycznej!  Życzymy Zosi dużo radości z tworzenia i spełniania się w swojej pracy artystycznej!