Dzień 27 października 2017 r. stał się miejscem wyjątkowego spotkania. Podczas odbywającego się Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania „Z baśnią na koniec świata i jeszcze dalej”, mogliśmy wysłuchać różnych utworów, wykonanych przez 20 uczniów ze szkół podstawowych z miasta Lublina. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu, zorganizowanego przez p. Małgorzatę Szponar i p. Olgę Dolecką, czuwało Jury w składzie: Pan prof. Lech Giemza – Adiunkt w Katedrze Literatury Współczesnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Pani Joanna Tarasiewicz – kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im Komisji Edukacji Narodowej, Siostra Maria Anna Gumuła – wicedyrektor Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie.
Jury po wysłuchaniu wszystkich uczestników i po naradzie postanowiło przyznać:
I nagrodę – Gabrieli Syski ze Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie,
II nagrodę – Natalii Czarneckiej ze Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego,
III nagrodę – Hannie Sim ze Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego.
Ponadto Jury przyznało wyróżnienia:
– Wiktorowi Barańskiemu ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego Lublinie,
– Jakubowi Chołocie ze Szkoły Podstawowej nr 23 w Lublinie,
– Malwinie Bator ze Szkoły Podstawowej nr 42 im. K.I.Gałczyńskiego w Lublinie.
Wszystkim nauczycielom i uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie konkursem oraz zapraszamy na kolejne edycje!